Výsledky výtvarnej súťaže „O najkrajšie miesto v našom chotári“

Do súťaže prišlo 170 krásnych výkresov!!! Bolo náročné vybrať víťazné práce, to nám verte!Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili.

Blahoželáme víťazom !!!

1. kategória- MŠ:

1. miesto- Ninka Zethyová, MŠ Čabelku (kaplnka), Holíč a Viliam Prušanský, MŠ Čabelku, Holíč (žrebčín)

2. miesto- Isabela Písečná, MŠ Lúčky, Holíč

3. miesto- Ema Karasová, MŠ Kopčany

2. kategória- 1.stupeň ZŠ

1. miesto- Martin Kmeťo, ZŠ Kopčany

2. miesto- Timea Pavlíková, ZŠ Petrova Ves

3. miesto- Dávid Daniel, ZŠ Smolinské

3. kategória- 2.stupeň ZŠ

1. miesto- Nicol Nathalia Turicová, ZŠ Strážnická, Skalica

2. miesto- Lenka Kopáčová, ZŠ Gorkého, Skalica

3. miesto- Liliana Mizeráková, ZŠ Kopčany

4. kategória- SŠ

1. miesto- Katarína Kováčová, SOŠ Holíč

2. a 3. miesto nebolo udelené.

Podporte nás zdieľaním