Téma MLC Holíč opäť ožila.

Ak ste si mysleli, že hrozba výstavby prekladiska na našom historicky vzácnom území, je zažehnaná, mýlili ste sa! Firma sa stále snaží svoj zámer presadiť.

Pamiatkový úrad SR vedie správne konanie vo veci vyhlásenia ochranného pásma pamiatkovej zóny Kopčany a národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ s areálom v Holíči. V zákonom stanovenej lehote však nemohol rozhodnúť. Firma MLC  chce byť  účastníkom konania. A tak do 19.11.2021 budeme čakať na výsledok v tejto veci..

Mysleli sme si, že účastníkom konania môže byť len majiteľ pozemku a dotknuté obce. Možno sa ale mýlime. Sme teda zvedaví, aké rozhodnutie  v tejto veci príde . Zákony by mali platiť pre každého. Pred pár dňami konatelia firmy MLC  vo veci prekladiska navštívili pána ministra hospodárstva Richarda Sulíka.  O čom jednali nám nie je známe.

S otázkou sa na neho teda obrátil pán poslanec Marek Šefčík.

Dozvedel  sa, že minister hospodárstva začína rokovania s investorom. Myšlienke je naklonený a údajne nevidí problém v tom, že v blízkosti je Holíčsky zámok – sídlo Márie Terézie a kostolík sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Pán minister chce rokovať a vypočuť si investora a primátora mesta Holíč.

Pánovi ministrovi sme teda odoslali aj naše podklady a stanovisko.  Reagoval promptne, ale stručne a mali by mu slúžiť na oboznámenie so situáciou pred stretnutím s investorom a mestom Holíč. 

Nám len zostáva dúfať, že si pán minister prečíta nielen naše stanovisko, ale i stanoviská štátnych úradov, že si zistí výsledky procesu EIA. Že vie o tom, že ČR požaduje cezhraničné posúdenie vplyvu na životné prostredie. Že sa oboznámil so stanoviskami BTW, S-O-S, Pamiatkového úradu SR…atď.

No a tiež, že bude chcieť vypočuť i nás – verejnosť. Vyvíjame teraz snahu stretnúť sa s ním v Holíči a budeme vás o ďalšom dianí v krátkom čase informovať.

(nová vizualízácia – zdroj stránka multimodal.sk – MLC Holíč. Môžeme byť zrejme v kľude, do projektu pridali stromy a žeriavy nafarbili na zeleno, čím sa stali o dve triedy ekologickejšími…).

Petičná akcia proti zámeru výstavby MLC Holíč – prosba o doplnenie údajov

V stredu 3. marca sme rozbehli petíciu proti výstavbe Multimodálneho logistického centra v Holíči. Za prvé (necelé) dva dni sa nám podarilo zozbierať pomocou online verzie 1800 podpisov, za čo všetkým zúčastneným úprimne ďakujeme.

Priznáme sa, že vytváranie našej petície neobišli problémy, ktorých výsledkom bolo, že v prvých hodinách od spustenia petície sme podpisy zbierali bez adresy bydliska.

Váš internetový podpis je preto, žiaľ, bez ďalšej akcie neplatný.

Za problém sa hlboko ospravedlňujeme. No dobrá správa je, že zachrániť Váš podpis stojí len niekoľko klikov.

Dovoľujeme si Vám navrhnúť jednoduchú možnosť, ktorou viete zachrániť svoj podpis pred prepadnutím.

Prihláste sa prosím na stránku peticie.com

1. Kliknite na link

https://www.peticie.com/nie_vystavbe_multimodalneho_logistickeho_centra_v_holii

Pokiaľ nie ste automaticky prihlásený – prihláste sa pod Vaším účtom, s ktorým ste podpísali internetovú petíciu

PC (horná lišta v prehliadači):

Mobil (Android, iOS):

2. V pravej časti (verzia PC) nájdete tri farebné ikonky, prostredníctvom modrej ikonky ceruzky môžete editovať svôj podpis a pridať presnú adresu.

Pokiaľ používate mobil (Android, iOS), nájdete tieto ikonky v spodnej časti petície.

3. Uložiť zmeny – a je to! 🙂

Potrebuje pomoc? Radi Vám poradíme!

Ak si neviete rady alebo potrebujete pomoc, kontaktuje nás prosím na email: info@kopcianska-lipka.sk

Ďakujeme za spoluprácu a o úspechu petície, Vás budeme pravidelne informovať.

Pekný zvyšok dňa praje
Petičný výbor

Reakcia na článok p. Vlčeka v Záhoráku

Občianske zduženie Kopčianska lipka reaguje na článok uverejnený v  predchádzajúcom čísle  Záhoráka, ktorý opisuje stanovisko k vybudovaniu logistického parku v Holíči.

Vyjadrenia konateľa spoločnosti MLC Holíč Ing. Jana Vlčka boli v Záhoráku zverejnené dňa 8.2.2021, kde opisuje svojimi, pre nás nepochopiteľnými, vyhláseniami všetky pozitíva a hlavne efektivitu vybudovania terminálu, MULTIMODÁLNEHO  LOGISTICKÉHO  CENTRA HOLÍČ.

OZ Kopčianska lipka vzhľadom na uverejnený  článok Ing. Jana Vlčka, konateľa MLC Holíč,  reaguje na vybudovanie prekladiska MLC Holíč. Dovoľujeme si uviesť argumenty, prečo MLC Holíč nepatrí do krajiny, ktorá je historicky a  kultúrne  veľmi významná nielen pre Záhorákov a Slovensko. 

PREDSTAVY A VIZUALIZÁCIE

Spolu s projektantom sa  p. Ing. Jan  Vlček vraj  “starostlivo zaoberal umiestnením terminálu v lokalite”. 

Dokazovať to majú vizualizácie pohľadov dotknutých miest. My sme ale žiadne vizualizácie v štúdii nenašli. Žiadne vizualizácie neboli ani v procese EIA! Predstavivosť ale máme dobrú a tak i bez nich vieme, že postaviť terminál v krajine tak historicky dôležitej, je nevhodné. Akým spôsobom chce investor zabezpečiť, aby sme od Kostola Sv. Margity , či od Holíčskeho zámku nevideli postavené niekoľkometrové žeriavy? Ako chce skryť pohľad na nákladné vlaky naložené kontajnermi, stovky kamiónov, ktoré budú počas dňa stáť na príjazdových cestách k prekladisku a čakať na vyloženie/naloženie nákladu? Mimochodom, budú križovať novovybudovanú cyklocestu . Predstava je tragická pre každého normálneho človeka, ktorý v lokalite žije alebo ju iba navštívi. 

HISTÓRIA A OBCHOD

 Projekt MLC je vraj “logickým krokom nadväzujúcim a podčiarkujúcim historické  obchodné a dopravné aktivity v oblasti.”

Neustále počúvame spevné reči o budovaní „novej Hodvábnej cesty“. Paralela a spájanie barokovej krajiny  a čínskeho obchodu sa nám javia z úst zástancov MLC Holíč nanajvýš odvážne. 

OZ Kopčianska lipka nevidí žiadnu logickú spojitosť MLC Holíč s barokovou krajinou, so Štefanom Lotrinským, Máriou Teréziou, či s Veľkomoravskou ríšou, ako prezentuje Ing. Vlček a spol. Vnímame zasadenie MLC Holíč do krajiny ako nezmyselné zlo, či nonsens. Dovoz kontajnerov z Číny, ktoré sa v MLC Holíč  len preložia a odvezú, nemá nič spoločné s našou históriou. Prekladisko nič nevyrába, tak o akej pridanej hodnote Ing. Jan Vlček rozpráva? 

 “MLC históriu zviditeľní, oživí a bude jej logickým pokračovaním”

Holíčsky zámok a Kopčany poskytovali rekreačné zázemie pre cisársku rodinu. Logickým pokračovaním by teda bolo rozvíjať rekreačnú funkciu územia. Čo sa týka výrobnej funkcie – manufaktúr – logistické centrum by bolo presným opakom zámeru Františka Lotrinského, pretože Holíčska fajansa bola naopak protiváha porcelánu dovážanému z Číny. Existuje snáď väčší výsmech histórii ako nahradiť rekreačné územie prekladiskom, dovážať na rozdiel od cisárskej rodiny tovar z Číny a nazvať to logickým pokračovaním. Ako zviditeľní históriu? Tým, že poukáže na absurdné umiestnenie nepotrebného areálu v krásnom prírodnom prostredí? Alebo to berie investor tak, že aj negatívna reklama je reklamou?

PENIAZE

“Mestu Holíč prinesie zaujímavé príjmy  – až 400 000€  ročne”.

Ako počítame, tak počítame, vychádzajú nám úplne iné čísla –  256 992 € ( zastavané plochy- stavby , zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, stavebný pozemok). Niektoré veci sa však nedajú kúpiť a ani uplatiť, alebo áno?

VLAKY

“Nárast dopravy- rozhodujúci podiel dopravy bude obstarávať ekologická železničná doprava”

Sú tým myslené nákladné vlaky, podľa štúdie v počte 40 za deň, ktoré sa budú presúvať po jednokoľajovej železnici, ktorá nie je dimenzovaná na objemnejšiu nákladnú dopravu. Zistili sme, že Železnice SR výstavbu nových koľají neplánujú.

OBCHVAT

“MLC zníži súčasnú dopravnú situáciu v meste, umožní totiž prejazd všetkej nákladnej prepravy cez terminál a urýchli výstavbu obchvatu.”

Máme tomu rozumieť tak, že všetky kamióny, aj z iných firiem teraz prechádzajúcich cez mesto, budú mať umožnený prejazd cez terminál?  Je nereálne, aby pri množstve nákladných vozidiel, ktoré budú čakať na naloženie a vyloženie (jeden kamión max 3 minúty)  na príjazdových cestách k terminálu, by tieto dopravné komunikácie využívala  všetka ostatná nákladná doprava. Holíč sa kamiónovej dopravy  takto nezbaví, pretože naďalej budú nákladiaky jazdiť cez mesto. Čo nastane, ak Hodonín do mesta   ďalšie kamióny nevpustí? – nákladná doprava bude presmerovaná späť  do mesta Holíč. 

Plány, ktoré boli zverejnené pred stiahnutím zámeru z konania EIA, vylučujú efektívne využitie terminálu ako obchvat. 

Obchvat mesta Holíč už mal byť dávno vybudovaný, tak sa to bežne vo svete robí. Prvoradá je infraštruktúra, na ktorú nadväzujú podnikateľské zámery.  

V štúdii  MLC Holíč je zahrnuté vybudovanie mimoúrovňových križovatiek, ktoré zmenia ráz a charakter krajiny a obývaných území. Jedna bude smerovať do Hodonína a druhá má vyrásť pri  obci Kopčany, kamióny budú prechádzať obcou smerom na  Kúty na diaľnicu D2. Či budú mať aj Kopčany svoj obchvat? Budú mať Kúty obchvat? 

Nielen pre obyvateľov Kopčian je zlým vtipom a skúškou nervov nepochopiteľná plánovaná kvantita dopravnej záťaže  1milión kontajnerov za rok, minimálne 25 kamiónov za hodinu cez obec Kopčany. Pýtal sa niekto obyvateľov Kopčian, či súhlasia s projektom? Tu už naozaj končia všetky žarty. Obyvateľom   nadelí MLC Holíč smog, hluk, prach, exhaláty,  neprimeranú dopravnú záťaž a poškodenie obydlí, zníženie kvality bývania a ohrozenie bezpečnosti a zdravia.

STANOVISKÁ

“EIA má v tejto chvíli, okrem pamiatkarov, všetky stanoviská kladné.”

Nie je pravda, že všetky stanoviská k vybudovaniu  MLC Holíč sú kladné, poznáme ich. . Nesúhlasné stanoviská zaslali dotknuté obce. Kopčany, Hodonín, Lužice, Mikulčice, KPÚ, Občianske združenia Kopčianska lipka, Kozel, Hrúdy. 

ICOMOS, WWF, MDaV SR  žiadajú prepracovanie štúdie a doloženie výskumov. České organizácie- Deti Země, Hnutí Brontosaurus a  Juhomoravský kraj žiadajú posúdenie cezhraničného vplyvu. Česká republika  v  tejto veci začala konať. 

Jediné stanovisko bez pripomienok zaslalo Mesto Holíč.

ÁNO alebo NIE?

“Odmietnutie tohto projektu vraj bude mať zásadný vplyv na životnú úroveň obyvateľstva.”

Hodonín projekt zásadne odmietol. A nezdá sa, že by tým jeho obyvatelia trpeli. Prečo by sme mali my? Naopak. Negatívny vplyv na životnú úroveň bude mať najmä chystané MLC Holíč. V regióne, ktorý netrpí nezamestnanosťou, nie je potrebné vybudovať ďalších 500 aj tak sporných pracovných miest, pre ktoré momentálne nemáme u nás ani vhodnú voľnú pracovnú silu. Zámer počíta len s pridanou hodnotou nových pracovných miest a daní pre mesto Holíč, nepočíta ale s tým, že na zasiahnutom území (Kopčany, Holíč, Hodonín, Kúty) už teraz žijú obyvatelia, ktorí pracujú v existujúcich firmách či už v našom alebo susedných okresoch, prípadne v Bratislave, či blízkom Rakúsku. Pre týchto ľudí nie je pridanou hodnotou sporný počet pracovných miest alebo odvedené dane, pre ľudí je prioritou  zdravie, bezpečie, možnosti relaxácie, ochrany životného prostredia. Vybudovanie MLC Holíč  a skokový nárast kamiónovej dopravy by mali negatívny vplyv na kvalitu života obyvateľstva, zdravotný stav,  na hodnotu nehnuteľností, v neposlednom rade negatívny vplyv na možnosti rekreácie,  Z regiónu atraktívneho pre bývanie by sa tak stala hlučná a špinavá priemyselná aglomerácia, ktorá by myšlienkovo zapadla skôr do nepodareného filmu science fiction.

“Ak sa mesto tejto šance neujme, logistické centrum vznikne na inom mieste a do Holíča sa už nevráti.” 

Možno je to len konštatovanie, no skôr to znie ako vyhrážanie sa.

Nuž, popravde, chrániť dedičstvo a územie našich predkov v podobe historicky tak vzácnej a nám drahej krajiny, je oveľa väčšia hodnota, ktorú si ceníme a je nám drahšia ako podnikateľské zámery v podobe MLC Holíč.

Náš názor je jednoznačný,  že medzi územiami  Archeoparku Mikulčice – Kopčany a areálu Holíčskeho zámku terminál, prekladisko MLC nepatrí.

Možno pán Ing. Jan Vlček počul o tzv. brownfieldoch. Trendom v celom civilizovanom svete je budovať a využívať plochy existujúcich priemyselných areálov, nie na tzv. zelenej lúke. Pokiaľ má projekt pána Ing. Vlčeka ekonomické opodstatnenie, prečo nenadviaže na tzv. Hodvábnu cestu tým, že navrhne väčšie využitie železnice a využitie napríklad prekladiska v Čiernej nad Tisou, prípadne komárňanského prístavu, ktorý má vďaka novému mostu cez Dunaj oveľa vhodnejšie napojenie na diaľnicu? Prípadne, existuje nejaký rozumný argument, prečo nesmerovať podobnú aktivitu na poľnohospodársky menej bonitnú pôdu napríklad v hospodárskych lesoch v okolí Kútov v blízkosti existujúceho veľkého železničného uzlu a bližšej diaľnice? Je to tiež relatívne blízko Moravy resp. všetkých možných variantov kanálu Dunaj-Labe-Odra, ktoré by mali viesť smerom na Senicu a Malé Karpaty. 

FÉROVÁ DISKUSIA

P. Vlček je za férovú diskusiu”. 

Mal by s ňou teda konečne začať. Odmietol rozhovor pre Českú televíziu, neodpovedal ani na náš otvorený list, v ktorom sme ho žiadali o vysvetlenie niektorých jeho vyhlásení. 

Ak ste si čítali celý článok Ing. Vlčeka v Záhoráku  nám príde  napísaný podľa šablóny  marketingovej príručky:

  1. Vychváliť vlastné plány, sľubovať, sľubovať a sľubovať!
  2. Sľubovaním vyvrátiť pochybnosti a kritiku.
  3. Upozorniť, že plán vyrieši všetky problémy. I tie imaginárne!
  4. Verejne ponúknuť kritikom dialóg.
  5. Odvádzať pozornosť od problému a podstaty veci
  6. Predložiť katastrofický scenár, pokiaľ o plán nebude záujem 
  7. Kritikov označiť za vinníkov.

Majme zdravý rozum a nedajme sa kúpiť!

OZ Kopčianska lipka

Otvorený dopis p. Vlčekovi zo spoločnosti MLC Holíč

Vážený pán Ing.Vlček!

Dňa 26.11.2020 sme si prečítali článok na portáli dennikn.sk- Veľkomoravské náleziská a barokovú krajinu z čias Márie Terézie má v Holíči doplniť logistické centrum, pamiatkari nesúhlasia.

Zaujal nás nasledujúci odstavec v článku  – 

Kontajnerové terminály sú  podľa neho (p. Ing. Jána Vlčeka) bežne umiestňované aj v susedstve významných pamiatkových zón v Európe a činnosť terminálu by  mohla „významne prispieť“ k obnove pamiatok tak v Holíči, ako aj v Pamiatkovej zóne Kopčany. A keďže centrum by podľa neho nenarušilo výhľady do krajiny, na hľadanie iného riešenia nevidí relevantný dôvod.

Vášmu vyjadreniu nerozumieme. Mohli by ste nám, prosím, vysvetliť:

  1.  Kde sa nachádzajú MLC v blízkosti takých významných pamiatkových objektov ako je Holíčsky zámok a kostol sv. Margity Antiochijskej? 
  2. Ako môže terminál prispieť k obnove pamiatok? 
  3. Ako sa chcete postarať o to, aby terminál nenarušil výhľady do krajiny?

Za Vašu odpoveď a objasnenie  ďakujeme.

S pozdravom

                                                          OZ Kopčianska lipka

Štatutári Mgr.Ivona Bolebruchová, Ing. Erika Okániková, Beáta Kovalovská,   JUDr. Martina Stančiaková

V Kopčanoch 27.11.2020