Naberáme nových členov!

Milí priatelia!

Záleží Vám na ochrane životného prostredia? Chcete byť aktívni pri ochrane zelene a jej tvorbe?

Pridajte sa k nám.

Stačí vypísať prihlášku a poslať ju na ozkopcianskalipka@gmail.sk , alebo na adresu :

OZ Kopčianska lipka, Sasinkova 355/13D, Kopčany

a zaplatiť členský príspevok 15 € na účet OZ Kopčianska lipka- SK04 7500 0000 0040 2786 4931. Všetky informácie o nás, stanovy, prihlášku nájdete na: https://kopcianska-lipka.sk/stanovy/ I v tomto roku pripravujeme rôzne zaujímavé akcie- sadenie stromov, workshopy, kurzy, výstavy, výlety, brigády…

Tešíme sa na vás!