Téma MLC Holíč opäť ožila.

Ak ste si mysleli, že hrozba výstavby prekladiska na našom historicky vzácnom území, je zažehnaná, mýlili ste sa! Firma sa stále snaží svoj zámer presadiť.

Pamiatkový úrad SR vedie správne konanie vo veci vyhlásenia ochranného pásma pamiatkovej zóny Kopčany a národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ s areálom v Holíči. V zákonom stanovenej lehote však nemohol rozhodnúť. Firma MLC  chce byť  účastníkom konania. A tak do 19.11.2021 budeme čakať na výsledok v tejto veci..

Mysleli sme si, že účastníkom konania môže byť len majiteľ pozemku a dotknuté obce. Možno sa ale mýlime. Sme teda zvedaví, aké rozhodnutie  v tejto veci príde . Zákony by mali platiť pre každého. Pred pár dňami konatelia firmy MLC  vo veci prekladiska navštívili pána ministra hospodárstva Richarda Sulíka.  O čom jednali nám nie je známe.

S otázkou sa na neho teda obrátil pán poslanec Marek Šefčík.

Dozvedel  sa, že minister hospodárstva začína rokovania s investorom. Myšlienke je naklonený a údajne nevidí problém v tom, že v blízkosti je Holíčsky zámok – sídlo Márie Terézie a kostolík sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Pán minister chce rokovať a vypočuť si investora a primátora mesta Holíč.

Pánovi ministrovi sme teda odoslali aj naše podklady a stanovisko.  Reagoval promptne, ale stručne a mali by mu slúžiť na oboznámenie so situáciou pred stretnutím s investorom a mestom Holíč. 

Nám len zostáva dúfať, že si pán minister prečíta nielen naše stanovisko, ale i stanoviská štátnych úradov, že si zistí výsledky procesu EIA. Že vie o tom, že ČR požaduje cezhraničné posúdenie vplyvu na životné prostredie. Že sa oboznámil so stanoviskami BTW, S-O-S, Pamiatkového úradu SR…atď.

No a tiež, že bude chcieť vypočuť i nás – verejnosť. Vyvíjame teraz snahu stretnúť sa s ním v Holíči a budeme vás o ďalšom dianí v krátkom čase informovať.

(nová vizualízácia – zdroj stránka multimodal.sk – MLC Holíč. Môžeme byť zrejme v kľude, do projektu pridali stromy a žeriavy nafarbili na zeleno, čím sa stali o dve triedy ekologickejšími…).

Výsadba nových stromčekov pri Žrebčíne!

Milí priatelia,

oznamujeme, že deň výsadby stromov pri Žrebčíne v Kopčanoch sa blíži. Stane sa tak 6.11.2021. Zraz všetkých, ktorí majú chuť pridať sa k nám a priložiť ruku k dielu, urobiť niečo pre životné prostredie, bude o 9.30 h pri jazdeckej hale v kopčianskom Žrebčíne.

Tešíme sa na Vás !!!

P.S.: 30 stromov už má svoje adoptívne rodiny. Niekoľko stromov je ešte voľných. Možno čakajú práve na Vás !