Výsledky výtvarnej súťaže „O najkrajšie miesto v našom chotári“

Do súťaže prišlo 170 krásnych výkresov!!! Bolo náročné vybrať víťazné práce, to nám verte!Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili.

Blahoželáme víťazom !!!

1. kategória- MŠ:

1. miesto- Ninka Zethyová, MŠ Čabelku (kaplnka), Holíč a Viliam Prušanský, MŠ Čabelku, Holíč (žrebčín)

2. miesto- Isabela Písečná, MŠ Lúčky, Holíč

3. miesto- Ema Karasová, MŠ Kopčany

2. kategória- 1.stupeň ZŠ

1. miesto- Martin Kmeťo, ZŠ Kopčany

2. miesto- Timea Pavlíková, ZŠ Petrova Ves

3. miesto- Dávid Daniel, ZŠ Smolinské

3. kategória- 2.stupeň ZŠ

1. miesto- Nicol Nathalia Turicová, ZŠ Strážnická, Skalica

2. miesto- Lenka Kopáčová, ZŠ Gorkého, Skalica

3. miesto- Liliana Mizeráková, ZŠ Kopčany

4. kategória- SŠ

1. miesto- Katarína Kováčová, SOŠ Holíč

2. a 3. miesto nebolo udelené.

1.máj 2021 v OZ Kopčianska lipka

Po uvoľnení pandemických opatrení sa OZ Kopčianska lipka rozhodlo uskutočniť prvú tohtoročnú akciu. Všetkým nám, najmä deťom, chýba spoločenský život. Lúky okolo kostola sv. Margity poskytujú krásne a zároveň bezpečné prostredie na uskutočnenie takej udalosti. 1.mája 2021 sme tu teda pripravili dve výstavy.

Súťaž výtvarných prác detí s témou Najkrajšie miesto v našom chotári a výstavu fotografií kostola sv. Margity s jeho okolím, v ktorom firma MLC Holíč plánuje postaviť multimodálne logistické centrum. Po celý deň nám prialo počasie. Krásny slnečný deň prilákal ku kostolu stovky ľudí. Pre deti boli pripravené zábavné hry a súťaže, dospelí si prezerali výstavy a s organizátormi podujatia diskutovali o probléme možného vzniku obrovského prekladiska a o fatálnych následkoch na krajinu a životy obyvateľov blízkych obcí.

OZ Kopčianska lipka v ten deň, okrem prípravy podujatia, vyvešalo na stromy vtáčie búdky, hmyzí domček, vyzbieralo odpadky a zbieralo podpisy k petícii, ktorá vznikla proti prekladisku. Plné petičné hárky svedčia o tom, že ho v tejto krásnej, historickej krajine, chce málokto.

Viacej fotografií z našej akcie si môžte pozrieť napríklad v albume Peťa Čimboru:

https://tatranec.rajce.idnes.cz/KOPCANY_-_VYSTAVA_2021_SK/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created