Súťaž o najkrajšie miesto v chotári obce Kopčany

Dôležitý oznam – výstava pod holým nebom sa presúva na sobotu 1. mája 2021!

OZ Kopčianska lipka vyhlasuje súťaž o najkrajšie miesto v chotári obce Kopčany. Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou v maximálnom formáte A2.

V termíne 1. mája 2021 plánujeme výstavu pod holým nebom, pri Kostole sv. Margity. V prípade nepriaznivého počasia by bola výstava odložená na neskorší termín.

Pokiaľ máte nejaké otázky, prípadne potrebujete pomôcť s doručením Vašej práce k nám do Kopčian, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese: ozkopcianskalipka@gmail.com, radi Vám poradíme, prípadne pomôžeme.