Financovanie činnosti OZ

2 percentá z Vašich daní:

Ak máte záujem podporiť činnosť nášho združenia, môžte tak spraviť aj pomocou Vašich 2 percent z daní:

Názov združenia: Kopčianska lipka

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 52452643

Sídlo: Sasinkova 355/13D, Kopčany

Bankové spojenie: ČSOB – SK04 7500 0000 0040 2786 4931

Formulár si môžte stiahnuť tu:

..