Kurz „Povýsadbový rez a starostlivosť o mladé výsadby“

26.2.2022 bol severný vietor naozaj krutý – no ani ten nás neodradil, aby sme sa stretli pri Kostole sv. Margity Antiochijskej.

Čakal nás tu p. Robo Podoba, člen združenia sadárov „Ovocný strom“ a lektor nášho kurzu- Povýsadbový rez a starostlivosť o mladé výsadby. S nadšením sa nám 5 hodín snažil odovzdať svoje odborné vedomosti a skúsenosti. A my sme ich s vďakou príjímali. To, čo nás naučil, nám pomôže zabezpečiť , aby stromy, ktoré sme vysadili, rástli a dlho prosperovali. Aby ich krása dopĺňala krajinu okolo kostola a Žrebčína. Aby robili radosť nám i všetkým, ktorí tieto dva naše historické klenoty navštívia.

Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Naberáme nových členov!

Milí priatelia!

Záleží Vám na ochrane životného prostredia? Chcete byť aktívni pri ochrane zelene a jej tvorbe?

Pridajte sa k nám.

Stačí vypísať prihlášku a poslať ju na ozkopcianskalipka@gmail.sk , alebo na adresu :

OZ Kopčianska lipka, Sasinkova 355/13D, Kopčany

a zaplatiť členský príspevok 15 € na účet OZ Kopčianska lipka- SK04 7500 0000 0040 2786 4931. Všetky informácie o nás, stanovy, prihlášku nájdete na: https://kopcianska-lipka.sk/stanovy/ I v tomto roku pripravujeme rôzne zaujímavé akcie- sadenie stromov, workshopy, kurzy, výstavy, výlety, brigády…

Tešíme sa na vás!

Téma MLC Holíč opäť ožila.

Ak ste si mysleli, že hrozba výstavby prekladiska na našom historicky vzácnom území, je zažehnaná, mýlili ste sa! Firma sa stále snaží svoj zámer presadiť.

Pamiatkový úrad SR vedie správne konanie vo veci vyhlásenia ochranného pásma pamiatkovej zóny Kopčany a národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ s areálom v Holíči. V zákonom stanovenej lehote však nemohol rozhodnúť. Firma MLC  chce byť  účastníkom konania. A tak do 19.11.2021 budeme čakať na výsledok v tejto veci..

Mysleli sme si, že účastníkom konania môže byť len majiteľ pozemku a dotknuté obce. Možno sa ale mýlime. Sme teda zvedaví, aké rozhodnutie  v tejto veci príde . Zákony by mali platiť pre každého. Pred pár dňami konatelia firmy MLC  vo veci prekladiska navštívili pána ministra hospodárstva Richarda Sulíka.  O čom jednali nám nie je známe.

S otázkou sa na neho teda obrátil pán poslanec Marek Šefčík.

Dozvedel  sa, že minister hospodárstva začína rokovania s investorom. Myšlienke je naklonený a údajne nevidí problém v tom, že v blízkosti je Holíčsky zámok – sídlo Márie Terézie a kostolík sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Pán minister chce rokovať a vypočuť si investora a primátora mesta Holíč.

Pánovi ministrovi sme teda odoslali aj naše podklady a stanovisko.  Reagoval promptne, ale stručne a mali by mu slúžiť na oboznámenie so situáciou pred stretnutím s investorom a mestom Holíč. 

Nám len zostáva dúfať, že si pán minister prečíta nielen naše stanovisko, ale i stanoviská štátnych úradov, že si zistí výsledky procesu EIA. Že vie o tom, že ČR požaduje cezhraničné posúdenie vplyvu na životné prostredie. Že sa oboznámil so stanoviskami BTW, S-O-S, Pamiatkového úradu SR…atď.

No a tiež, že bude chcieť vypočuť i nás – verejnosť. Vyvíjame teraz snahu stretnúť sa s ním v Holíči a budeme vás o ďalšom dianí v krátkom čase informovať.

(nová vizualízácia – zdroj stránka multimodal.sk – MLC Holíč. Môžeme byť zrejme v kľude, do projektu pridali stromy a žeriavy nafarbili na zeleno, čím sa stali o dve triedy ekologickejšími…).

Výsadba nových stromčekov pri Žrebčíne!

Milí priatelia,

oznamujeme, že deň výsadby stromov pri Žrebčíne v Kopčanoch sa blíži. Stane sa tak 6.11.2021. Zraz všetkých, ktorí majú chuť pridať sa k nám a priložiť ruku k dielu, urobiť niečo pre životné prostredie, bude o 9.30 h pri jazdeckej hale v kopčianskom Žrebčíne.

Tešíme sa na Vás !!!

P.S.: 30 stromov už má svoje adoptívne rodiny. Niekoľko stromov je ešte voľných. Možno čakajú práve na Vás !

Charitatívna zbierka pre susedov z obce Mikulčice

Milí priatelia,

vzhľadom na nešťastnú udalosť, ktorá zasiahla našich priateľov a blízkych na opačnom brehu rieky Moravy by sme Vás chceli informovať o zbierke, ktorú organizuje miestna organizácia SČK a OZ Kopčianska lipka – v priestoroch Klubu dôchodcov na Štefánikovom námestí.

Naši susedia potrebujú:

Balené pitné vody, čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky, papierové utierky, šampóny, tekuté mydlá, dezinfekcie, toaletný papier, metle, zmetáky, vedrá, lopaty, nové deky-prikrývky, plachty na zakrývanie striech.

Charitatívna zbierka bude prebiehať v Klube dôchodcov nasledovne:25.06.2021 ( dnes) od 15.00 do 18.0026. 06.2021 (sobota) od 8.0 do 11.0028.06.2021 (pondelok) od 14.00 do 18.00 Ďakujeme za pomoc.

Prispieť môžete aj finančne, napríklad cez túto stránku: https://www.darujme.cz/projekt/1204937

Výsledky výtvarnej súťaže „O najkrajšie miesto v našom chotári“

Do súťaže prišlo 170 krásnych výkresov!!! Bolo náročné vybrať víťazné práce, to nám verte!Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili.

Blahoželáme víťazom !!!

1. kategória- MŠ:

1. miesto- Ninka Zethyová, MŠ Čabelku (kaplnka), Holíč a Viliam Prušanský, MŠ Čabelku, Holíč (žrebčín)

2. miesto- Isabela Písečná, MŠ Lúčky, Holíč

3. miesto- Ema Karasová, MŠ Kopčany

2. kategória- 1.stupeň ZŠ

1. miesto- Martin Kmeťo, ZŠ Kopčany

2. miesto- Timea Pavlíková, ZŠ Petrova Ves

3. miesto- Dávid Daniel, ZŠ Smolinské

3. kategória- 2.stupeň ZŠ

1. miesto- Nicol Nathalia Turicová, ZŠ Strážnická, Skalica

2. miesto- Lenka Kopáčová, ZŠ Gorkého, Skalica

3. miesto- Liliana Mizeráková, ZŠ Kopčany

4. kategória- SŠ

1. miesto- Katarína Kováčová, SOŠ Holíč

2. a 3. miesto nebolo udelené.

1.máj 2021 v OZ Kopčianska lipka

Po uvoľnení pandemických opatrení sa OZ Kopčianska lipka rozhodlo uskutočniť prvú tohtoročnú akciu. Všetkým nám, najmä deťom, chýba spoločenský život. Lúky okolo kostola sv. Margity poskytujú krásne a zároveň bezpečné prostredie na uskutočnenie takej udalosti. 1.mája 2021 sme tu teda pripravili dve výstavy.

Súťaž výtvarných prác detí s témou Najkrajšie miesto v našom chotári a výstavu fotografií kostola sv. Margity s jeho okolím, v ktorom firma MLC Holíč plánuje postaviť multimodálne logistické centrum. Po celý deň nám prialo počasie. Krásny slnečný deň prilákal ku kostolu stovky ľudí. Pre deti boli pripravené zábavné hry a súťaže, dospelí si prezerali výstavy a s organizátormi podujatia diskutovali o probléme možného vzniku obrovského prekladiska a o fatálnych následkoch na krajinu a životy obyvateľov blízkych obcí.

OZ Kopčianska lipka v ten deň, okrem prípravy podujatia, vyvešalo na stromy vtáčie búdky, hmyzí domček, vyzbieralo odpadky a zbieralo podpisy k petícii, ktorá vznikla proti prekladisku. Plné petičné hárky svedčia o tom, že ho v tejto krásnej, historickej krajine, chce málokto.

Viacej fotografií z našej akcie si môžte pozrieť napríklad v albume Peťa Čimboru:

https://tatranec.rajce.idnes.cz/KOPCANY_-_VYSTAVA_2021_SK/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created

Súťaž o najkrajšie miesto v chotári obce Kopčany

Dôležitý oznam – výstava pod holým nebom sa presúva na sobotu 1. mája 2021!

OZ Kopčianska lipka vyhlasuje súťaž o najkrajšie miesto v chotári obce Kopčany. Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou v maximálnom formáte A2.

V termíne 1. mája 2021 plánujeme výstavu pod holým nebom, pri Kostole sv. Margity. V prípade nepriaznivého počasia by bola výstava odložená na neskorší termín.

Pokiaľ máte nejaké otázky, prípadne potrebujete pomôcť s doručením Vašej práce k nám do Kopčian, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese: ozkopcianskalipka@gmail.com, radi Vám poradíme, prípadne pomôžeme.